Her hakkı saklıdır © İzinsiz alıntı yapılamaz ve kopyalanamaz.  Şaban BEYAZPINAR

ÇİFTE ÇİFTE STANDART                                                                                       23 MART 2010


Standartlar çeşit çeşittir…

Avrupa Birliği standartları,

Batı standartları,

Doğu standartları,

Çağdaş standartlar,

Bilimsel standartlar,

Türk Standartlar Enstitüsü standartları,

ISO standartları,

Evrensel standartlar,

Tekli standartlar,

Çifte standartlar,

Dart tahtası stan-dartları,

Cart deme standartları,

Curt yapma standartları…


Bi sürüsü var daha…


Dünya’nın pek çok coğrafyasında baskıcı ve zalim iktidarlar ve o iktidarların yandaşı “Batı”, kendi çıkarları uğruna; o ülkelerin halkları inim inim inlerken; hangi standartlarda davranmaktadır?

Cevap: ISO ile belgelenmiş çağdaş batının çifte standartları.


Yediğimiz yemeğe, sokaktaki seyyar satıcıya, bilgisayar yazılımına, oyuncak bebeğe, dolaptaki ilaca, mahkemedeki yargıca, ibadet yerindeki din erbabına, okuldaki ders kitabına, madendeki işçiye, lağımdaki atığa, musalla taşındaki meftaya standart koyan ve bunu kafamıza çaka çaka belleten AB; tüm standartların çöpe atıldığı yoksul ülkelerin insanları ve halkları açlıktan ve hastalıklardan kırılırken; hangi standartlara göre davranmaktadır?

Cevap: AB muktesebatına henüz girmemiş ve adlandırılmamış çifte standartlar.


Çokuluslu şirketlerin ve tekelci kapitalizmin azgın sularında yüzen işbirlikçi yönetimlerin perişan olan halklarını kandıran ve bu sömürünün biraz daha devam etmesi için zaman kazanmaya çalışan batı uygarlığının standartları yüksek insanları; kendi yandaşı olan, halkın kanını emen ve adeta soykırım yürüten iktidarların yürürlükte olduğu bu ülkelerde; tatil ve eğlence için binlerce-milyonlarca Avrodolarlar ve Petrodolarlar harcarken; hangi standartlara göre davranmaktadırlar?

Cevap: ÇİFT KUTUPLU DÜNYANIN ÇİFTE STANDARTLARI.


Zengin yeraltı kaynaklarının üzerinde yoksulluk ve yoksunluk çeken Ortadoğu insanının onyıllardan beri daha da yoksullaşmasına göz yuman, katkı sağlayan ve onu aşağılayan iki yüzlü batının; işbirlikçi zalim iktidarlar bu halklar tarafından alaşağı edilirken, baskılanmış halklar dizginlerinden kurtulurken ve inisiyatif kullanmaya kalkarken; topa tüfeğe sarılması hangi standartlara uymaktadır?

Cevap: Dualist batının, ikircikli zihinlerinin çifte standartları.


Bu arada, unutmadan, bizim de çifte standartlarımızın olduğu unutulmadan!

Mutluluğumuzun, zenginliğimizin, huzurumuzun, keyfimizin ve akıl sağlığımızın çift çift olacağı, çifte bayramlar kutlayacağımız günlerin yakın olması dileği ile…

DİĞER YAZILARIM